MT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Użyte sformułowania:

Serwis – Prowadzony przez MT w języku polskim serwis dla firm świadczących usługi wynajmu sprzętu budowlanego o charakterze zamkniętym, utrzymywany przez MT w domenie mtool.pl, w ramach którego prowadzone są usługi przechowywania i prezentacji ofert wynajmu sprzętu oraz świadczone usługi sprzedaży publikacji i wynajmu powierzchni reklamowych.

Użytkownik – osoba prywatna lub osoba prawna korzystająca z usług świadczonych przez Serwis, płatnie lub nieodpłatnie.

MT Sp. z o.o. – właściciel Serwisu i administrator danych osobowych, zwana dalej MT.


Dane osobowe

MT jako Administrator danych osobowych Serwisu dba o bezpieczeństwo danych Użytkowników, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. MT zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Przekazane przez MT dane są chronione. Są one gromadzone i przetwarzane w następujących celach lub w innych celach wymaganych prawem:

  • kontakty związane z realizacją usług

  • korespondencja związana z wystawianiem dokumentów finansowych

  • zwiększanie jakości naszych produktów i usług

  • dostosowywanie funkcjonowania Serwisu do potrzeb Użytkowników

  • zbieranie danych statystycznych.


Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP, godziny odwiedzin serwisu. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw MT, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.


Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.


Rejestracja

Rejestracja Użytkownika odbywa się po przez wprowadzenie podstawowych danych do formularza. Użytkownik ma stały dostęp do panela administracyjnego za pomocą którego może uzupełniać, aktualizować i modyfikować swoje dane. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.


Użytkownik może również w każdym momencie zrezygnować z korzystania z usług Serwisu i wykasować swoje dane. Ma również możliwość skierowania prośby o pełne skasowanie wszelkich dostępnych danych i Wpisów przez MT - w formie pisemnej na adres biuro@mtool.pl


Dostępność informacji

Dane, gromadzone przez Serwis nie są dostępne publicznie w żadnej formie. Dostęp do jakichkolwiek danych, przechowywanych przez Serwis wymagają utworzenia konta i zalogowania. Użytkownicy Serwisu widzą tylko i wyłącznie dane wprowadzone w ramach własnego konta w Serwisie.


Niezapowiedziane wiadomości

MT zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości MT rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów MT.


Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych MT.

Kontakt z nami

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dotacje na Innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość